Nabożeństwa Fatimskie

Maj i październik – dwa maryjne miesiące spinają klamrą półrocze Nabożeństw Fatimskich. 13 maja przypada 98. rocznica pierwszego z objawień w tej portugalskiej miejscowości, a zarazem liturgiczne wspomnienie NMP Fatimskiej. W wielu parafiach dzień ten rozpocznie cykl comiesięcznych nabożeństw z modlitwą różańcową o nawrócenie.

Historia objawień

Chociaż objawienia Matki Bożej z Fatimy, jak wszystkie objawienia prywatne, nie należą do depozytu wiary, są przez wierzących otaczane szczególnym szacunkiem. Orędzie Maryi można sprowadzić do ewangelicznego nakazu modlitwy (szczególnie modlitwy różańcowej) i pokuty za grzechy swoje i innych. Fatima przypomina też, że pomimo pozornej wszechmocy zła Maryja obiecuje nam, że w końcu Jej „Niepokalane Serce zwycięży!”

W 1916 r. w niewielkiej portugalskiej miejscowości o nazwie Fatima trójce pobożnych dzieci: sześcioletniej Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu bratu Franciszkowi oraz ich ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej Łucji, ukazał się Anioł Pokoju. Miał on przygotować dzieci na przyjście Maryi.

Pierwsze objawienie Matki Najświętszej dokonało się 13 maja 1917 r. Cudowna Pani powiedziała dzieciom: „Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej porze. W październiku powiem wam, kim jestem i czego od was pragnę. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”. Podczas drugiego objawienia, 13 czerwca, Maryja obiecała zabrać wkrótce do nieba Franciszka i Hiacyntę. Łucji powiedziała, że Pan Jezus pragnie posłużyć się jej osobą, by Maryja była bardziej znana i kochana, by ustanowić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Dusze, które ofiarują się Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzymają ratunek, a Bóg obdarzy je szczególną łaską. Kolejne objawienia to przede wszystkim prośba i zachęta do odmawiania różańca.

Ostatnie, szóste objawienie dokonało się 13 października. Mimo deszczu i zimna w dolinie zgromadziło się 70 tys. ludzi oczekujących na cud. Cudem słońca Matka Boża potwierdziła prawdziwość swoich objawień. Podczas tego objawienia powiedziała: „Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy”.

 

Nabożeństwa 13-go dnia kolejnych miesięcy

Upamiętniając i rozważając przesłanie Maryi wierni, także z wielu parafii naszej diecezji, gromadzą się co miesiąc od maja do października na uroczystych nabożeństwach. Nie ma właściwie miejscowości w naszej diecezji, gdzie ta forma kultu nie byłaby obecna – od Olkusza i Jaworzna po Zagłębie, od najmniejszych wiosek aż do wielotysięczne parafie miejskie.

Zwykle nabożeństwo rozpoczyna się Mszą św., następnie odmawiany jest różaniec w intencji zadośćuczynienia za grzechy oraz z intencją nawrócenia błądzących, wśród dźwięków maryjnych pieśni wierni obnoszą też figurę Najświętszej Maryi Panny wokół kościoła, symbolicznie opasując całą parafię i każdego jej mieszkańca opieką Matki Bożej. Procesji, podobnie jak w portugalskim sanktuarium, towarzyszą świece i lampiony. Zgodnie z polską tradycją w procesjach często niesione są także sztandary, a paradę procesyjną uświetniają strażackie orkiestry.

 

Szczególne miejsce kultu

Szczególnym miejscem rozważania fatimskiego orędzia jest poświęcone NMP z Fatimy sanktuarium diecezjalne zlokalizowane w Sosnowcu – Zagórzu. Jak zaznacza proboszcz parafii, ks. Stanisław Łyp, wiele jest dowodów na to, że Maryja działa tu w szczególny sposób nawet na tych, którzy na Mszę, nabożeństwo czy do zlokalizowanej przy świątyni kaplicy wieczystej adoracji trafiają „przypadkiem”.

Jutrzejszą sumę odpustową o g. 18 odprawi tam i kazanie wygłosi ks. Kazimierz Zalewski, proboszcz parafii NMP Królowej Anielskiej w Kalei (archidiecezja częstochowska). Uroczyste świętowanie rozpocznie się (i według tego programu aż do października będzie ponawiane co miesiąc) o g. 15 Godziną Miłosierdzia – modlitwą adoracyjną prowadzoną przez wspólnoty, zakończoną indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Następnie wobec wystawionego w monstrancji Chrystusa odmawiane są kolejne części różańca przeplatane indywidualną modlitwą w ciszy (o g. 16 tajemnice radosne, o g. 17 tajemnice bolesne, część chwalebna odmawiana jest po Mszy św. O g. 20 odprawiana jest Droga Krzyżowa, a w okresie wielkanocnym Droga Światła.

Nabożeństwo, w którym tłumnie uczestniczą wierni z całej diecezji kończy się Procesją Światła dookoła kościoła z rozważaniem tajemnic światła i Apelem Jasnogórskim ok. g. 21.

W imieniu księdza proboszcza i wiernych parafii serdecznie zapraszamy co miesiąc do celebrowania uroczystości fatimskich w diecezjalnym sanktuarium, nazywanym przez mieszkańców „Doliną cudów”. Jak podkreśla ks. Stanisław Łyp „Sanktuarium to ważne , wyjątkowe miejsce w którym w sposób szczególny Bóg udziela swojej łaski. Z całą pewnością tak też traktują to miejsce wierni. Czują oni, że miejsce to jest szczególnie naznaczone, że można tu wyprosić więcej łask”. Pytany o sens fatimskiego orędzia proboszcz zaznacza, że „każdy z nas jest człowiekiem małym, słabym i grzesznym, a tajemnice fatimskie prowadzą nas do nawrócenia oraz zjednoczenia z Jezusem na wzór Maryi, a to temat aktualny zawsze, choć niestety mało medialny”.

 

Od maja do października – nie tylko 13-go (Jaroszowiec, Dąbrowa, Będzin)

Miesiące maryjne spinają klamrą także wiele innych czuwań i form modlitewnych. Przykładem jest sanktuarium NMP Wspomożycielki Wiernych w Jaroszowcu, które w tych miesiącach zaprasza na comiesięczne czuwania zawsze w ostatni piątek miesiąca. Zainicjowane przed dwudziestu laty obecnie gromadzą co miesiąc ok. 50 kapłanów i niespełna tysiąc wiernych. Czuwanie rozpoczyna się koncelebrowaną Eucharystią o g. 20 poprzedzoną kilkudziesięciominutową okazją do spowiedzi. Co miesiąc Mszy św. przewodniczy inny kapłan, który głosi także homilię. Po Eucharystii odbywają się Dróżki Maryjne połączone z różańcem. Po powrocie do świątyni, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, odbywa się nowenna z odczytywaniem składanych przez wiernych intencji. Kończy ją przed północą indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem oraz ucałowanie relikwii św. Joanny Beretty-Molli.

W pierwsze soboty miesiąca na czuwania zaprasza Sanktuarium NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Po parafialnej Mszy św. o g. 18 wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu odprawiana jest nowenna do NMP Anielskiej z prośbami i podziękowaniami. Następnie odbywa się procesja ze świecami i modlitwą różańcową. O g. 20 odprawiana jest uroczysta, koncelebrowana Msza św. kończąca się Apelem Jasnogórskim i zasłonięciem łaskami słynącej figury Pani Anielskiej.

Od maja do października na codzienne nabożeństwa Apelu Jasnogórskiego o g. 21 zaprasza także parafia Nawiedzenia NMP na Osiedlu Syberka w Będzinie.

W naszej parafii gromadzimy się 13 każdego miesiąca od maja do października od godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy!!!medjugorje_sam_033

Historię objawień opracowano na podstawie strony www.brewiarz.pl